2. oddíl vodních skautů Mostek

Přidej se!

Staň se vodním skautem

Pokud máš rád vodu, a nevadí, když se teprve letos naučíš pořádně plavat! Zkrátka, vodní skauting je pro všechny ty, kterým bublavý potůček s voňavou loukou nedá spát, těm, kdo dají přednost vlastnímu lopotnému pohonu s puchýři před zaprášeným pohodlím silnic a železnic. Pro ty, kteří milují večery, zrcadlící měsíc v hluboké tůni, mlžné opary, válející se nad hladinou. Pro ty, kterým je dobře s tichounkou písní kamarádů, nesoucí se od břehu ke břehu.

Neváhej, přidej se!

  • posádka osazena z %

  • posádka osazena z %

  • posádka osazena z %

  • posádka osazena z %

oddílová Kronika

Plánované akce